Integritetspolicy

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER

 

Personlig information är all information som rör en individ som kan identifieras direkt eller indirekt, ofta genom namn, kontonummer, plats, online-ID eller andra faktorer som är specifika för den personen.

Personlig information kan inkludera "specialkategoridata" som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, brottsdomar och anklagelser.

Vi samlar i allmänhet inte in "specialkategoridata" om våra webbplatsbesökare eller våra kunder.

Se nedan för mer information om hur vi kan använda din personliga information.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Du kan besöka och surfa på vår webbplats utan att ange ditt namn eller kontaktuppgifter.

Liksom många webbplatser registrerar våra serverloggar information om ditt operativsystem, webbläsarprogramvara, IP-adress (Internet Protocol) och Universal Resource Locator (URL), inklusive datum och tid du besökte.

Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att tillhandahålla vissa funktioner, se vår cookiepolicy för mer information. Dessutom vill vi informera dig om att Google kommer att använda dina personuppgifter om du ger ditt samtycke på vår webbplats. För mer information, besök Googles sida för sekretess och villkor.

Du kan ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, företag, befattning, e-postadress, telefonnummer) om du handlar på vår sida eller prenumererar på nyhetsbrev.

Om du köper produkter från oss kan vi använda din personliga information på följande sätt.

1. Förfrågningar och information:

● för att svara på dina frågor eller förse dig med efterfrågad information

● för att spåra försäljning och förfrågningar

● för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster

● för att meddela dig om viktiga ändringar eller utvecklingar på vår webbplats

● att ge dig en mer personlig upplevelse genom att visa dig de mest relevanta produkterna och erbjudandena på Internet och skicka dig den senaste informationen om våra produkter och tjänster

2. Beställningar:

● för att behandla din beställning

● för att hjälpa till med eventuella frågor om du startade en beställning men inte slutförde den

● för att hantera frakt, returer och återbetalningar

3. Kundrelation:

● att kontakta dig (i enlighet med legitima intressen) för att få din åsikt om våra produkter och tjänster

● att publicera trender och/eller förbättra användbarheten och innehållet på vår webbplats

● att spåra aktivitet på vår webbplats för att ge en mer personlig onlineupplevelse och skicka dig den senaste informationen om våra produkter och tjänster

● för att länka till sociala nätverkssajter och tjänster, till exempel i reklamsyfte

● för marknadsundersökningsändamål genom att spåra aktivitet på vår webbplats (på anonym basis) för att identifiera trender och/eller förbättra användbarheten och innehållet

● att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer med hjälp av e-postanalys för att spåra skickade e-postmeddelanden, antal skickade e-postmeddelanden och klickningar.

4. Övrigt:

● för produktkvalitetsansvar

● att arbeta med förfrågningar och klagomål

● för allmän redovisning

FÖRSTÅ KUNDER

För att vi ska kunna tillhandahålla bättre tjänster vill vi förstå våra kunders köpmönster, hur kunderna väljer de produkter och tjänster de i slutändan köper, vilka applikationer och tekniker kunderna föredrar att använda och hur framgångsrika våra reklam- och marknadsföringskampanjer har varit. . För att göra detta kan vi använda flera olika metoder:

Vi ser eller lagrar aldrig dina betalkortsuppgifter.

Vi använder e-postanalys för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Marknadsföringsmeddelanden innehåller en pixel som spårar hur många e-postmeddelanden som skickades, hur många som öppnades, om e-postmeddelandena vidarebefordrades och om länkar i e-postmeddelandet klickades på.

Vi kan spåra andra webbplatser du besöker och de produkter och tjänster du söker efter med hjälp av sökmotorer för att ge dig information om de produkter som är viktigast för dig.

Vi kan använda sociala medier för att bättre rikta vår annonsering och öka relevansen av det du ser.

Vi använder också cookies för att spåra onlineaktivitet. Du kan ta reda på mer om detta i vår cookiepolicy. Informationen som samlas in av cookies identifierar inte i sig en besökare på vår webbplats.

DATALAGRING

Vi kommer att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för de legitima affärsändamål som beskrivs ovan.

Om du är en webbplatsbesökare kommer vi att behålla din information under en begränsad tid för att svara på din förfrågan, förse dig med nödvändig information eller skicka dig uppdateringar om våra produkter och tjänster.

Om du gör ett engångsköp sparar vi vanligtvis transaktionsregister i 7 år.

Din information kan komma att bevaras längre om vi har tvingande juridiska skäl att göra det, till exempel om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut, eller om det är nödvändigt för försvar eller åtal.

ARBETA MED TJÄNSTELEVERANTÖRER

Liksom de flesta organisationer använder vi tjänsteleverantörer för att hantera vår webbplats och IT-system och för att driva marknadsföringskampanjer. Vi samarbetar även med en leverantör som tillhandahåller oss leveranstjänster.

Vi kommer endast att förse dessa företag med den information de behöver för att tillhandahålla de tjänster som vi har anlitat dem för, och de är förbjudna att använda den informationen för något annat ändamål. När vi delar personlig information om våra kunder eller våra webbplatsbesökare med våra tjänsteleverantörer ingår vi avtal som kräver att tjänsteleverantören skyddar informationen och håller den säker.

ANNAN INFORMATIONSSPREDNING

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till följande tredje parter för de ändamål som beskrivs nedan:

● skatte-, tull- och punktskattemyndigheter

● tillsynsmyndigheter, domstolar och polis

● bedrägeriupptäckande organ

● central och lokal förvaltning

● försäkringsbolag

● andra professionella konsulter

Vi kan också avslöja din personliga information om vi anser att avslöjandet är nödvändigt för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor, eller på annat sätt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerheten för våra kunder och andra webbplatsanvändare.

SPRIDNING AV INFORMATION TILL ANDRA LÄNDER

Vissa företag som tillhandahåller tjänster till oss kan vara belägna utanför Storbritannien. Som ett resultat kan din personliga information överföras utanför Storbritannien. Vi kommer att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer följer alla lagkrav som gäller för överföring av personlig information utanför Storbritannien.

SÄKERHET

Vi är angelägna om att skydda den personliga information du lämnar till oss. Vi använder lämpliga åtgärder för att skydda den information du lämnar via vår webbplats och den information vi samlar in och lagrar om våra kunder. För mer information, se avsnittet "Internetsäkerhet". Inom företaget begränsar vi tillgången till personlig information. Endast de anställda som behöver denna information för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till den.

Tyvärr är överföringen av information över Internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för information du skickar via vår webbplats och all överföring sker på din egen risk. När vi har fått din information kommer vi att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld och obehörig användning, åtkomst eller ändring.

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i maj 2022. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras här. Återvänd till denna sida regelbundet.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna vår sida. Observera att vi inte är ansvariga för innehållet på tredje parts webbplatser. Externa webbplatser kommer att ha sina egna sekretesspolicyer som du bör läsa noggrant.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation genom att använda alternativet för att avregistrera dig i meddelandet eller genom att kontakta vår kundtjänst på [email protected]

Om du vill korrigera eller uppdatera någon av dina andra personliga uppgifter, eller om du vill ha en kopia av den personliga information vi har, vänligen kontakta e-postadressen ovan. Vi kan behöva begära bevis på din identitet innan vi kan svara på din begäran.

Du kan också ha följande rättigheter i förhållande till din personliga information:

under vissa omständigheter rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter (inklusive profilering) eller att begära radering av dina personuppgifter

om du lämnat personlig information frivilligt eller på annat sätt samtyckt till dess användning, rätten att återkalla ditt samtycke

under vissa omständigheter, rätten att få en kopia av den personliga information du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, eller att begära att denna information delas med en annan part (känd som "dataportabilitet" )

rätten att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.