Certificates

KLW Sp z o.os hygiencertifikat vittnar om kvaliteten och säkerheten på våra produkter. Vi uppfyller alla krav, gällande tillverkning av tapeter, så att våra kunder kan vara lugna och säkra på säkerheten för de material som används.

Certifikatet innehåller följande information:
Produkten som anges i certifikatet uppfyller hygienkraven.
Intyget är utfärdat av Folkhälsoinstitutet.

Lukten som kan uppstå vid tillverkning och montering av väggmålningarna är ett naturligt fenomen på grund av vilken typ av material som används för tapettryck. Enligt Folkhälsoinstitutets rekommendationer ska rummet efter applicering av väggmålningarna vädras tills lukten försvinner helt.

 

Ovanstående certifikat anger att den vinyl- och fleecetapet vi producerar är säker, så det finns inga invändningar mot att använda den i någon typ av rum. Vi har genomfört hygienutvärderingar sedan 2008.